Persoon Ploeg Type Kaart Datum Wedstrijd
Augustyns Michael Credimus Pugil coach 07/03/2020 CH N 701 Grote Brogel
De Coster Siemen Caballus speler 07/03/2020 CH N 701 Grote Brogel
De Wulf Bo Little Equivalant keuring 07/03/2020 CH N 701 Grote Brogel
Peeters Lieze Little Equivalant keuring 07/03/2020 CH N 701 Grote Brogel
Rasschaerdt Alixane Little Equivalant keuring 07/03/2020 CH N 701 Grote Brogel
Schaekels Fenna Little Equivalant keuring 07/03/2020 CH N 701 Grote Brogel
Taisnes Jayson Credimus Pugil speler 07/03/2020 CH N 701 Grote Brogel
Verheyen Piet Caramel 1 speler 08/03/2020 CH N 701 Grote Brogel
Verhoeven Raoul Credimus Pugil keuring 07/03/2020 CH N 701 Grote Brogel
KBRSF/FRBSE - Paardensport Vlaanderen - LEWB - Creating Belgian horsepower together